Propisi vezani uz putovanje s kućnim ljubimcima i drugim životinjama unutar EU

10 ožujka 2021by PAW-PAW

Putovanje s kućnim ljubimcima: psi, mačke i tvorovi

Europska putovnica za kućne ljubimce izdaje se samo za pse, mačke i tvorove.

Putovati sa svojim psom, mačkom ili tvorom u drugu zemlju EU-a (u ovom slučaju 27 država članica EU-a i Norveška) jednostavno je zahvaljujući propisima EU-a. Tim propisima obuhvaćena su i putovanja u EU iz zemlje ili područja izvan EU-a. Propisi EU-a o putovanju s kućnim ljubimcima primjenjuju se na privatna putovanja s kućnim ljubimcima koja ne uključuju promjenu vlasništva ni prodaju.

Uz nekoliko iznimaka, vaš kućni ljubimac s vama može putovati iz jedne u drugu zemlju EU-a ili iz zemlje izvan EU-a u zemlju EU-a pod sljedećim uvjetima:

  • Ima mikročip (u skladu s tehničkim zahtjevima iz Priloga II. Uredbe EU-a o premještanju kućnih ljubimaca) ili jasno čitljivu tetovažu tetoviranu prije 3. srpnja 2011.
  • Cijepljen je protiv bjesnoće
  • Tretiran je protiv trakavice Echinococcus multilocularis ako je to potrebno ( ne zahtijeva se za pse koji putuju izravno između Finske, Irske, Malte i Norveške)
  • Ima valjanu europsku putovnicu za kućne ljubimce pri putovanju iz jedne u drugu zemlju EU-a, ili certifikat EU-a o zdravlju životinja pri putovanju iz zemlje izvan EU-a.

Europska putovnica za kućne ljubimce

Europska putovnica za kućne ljubimce standardizirana je isprava te je nužna za putovanje unutar EU-a. Ona sadržava opis vašeg kućnog ljubimca i pojedinosti o njemu, uključujući kôd u mikročipu ili na tetovaži, te podatke o povijesti cijepljenja protiv bjesnoće i podatke za kontakt vlasnika i veterinara koji ju je izdao. Europsku putovnicu za kućne ljubimce možete izvaditi za svojeg psa, mačku ili tvora kod bilo kojeg ovlaštenog veterinara (kojeg su nadležna tijela ovlastila za izdavanje putovnica za kućne ljubimce). Putovnica za kućne ljubimce valjana je sve dok redovito cijepite svojeg kućnog ljubimca protiv bjesnoće.

Ako putujete u zemlju EU-a iz Andore, Švicarske, Farskih Otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina ili Vatikana, vaš kućni ljubimac u EU može ući i s putovnicom za kućne ljubimce izdanom u jednoj od tih zemalja.

Certifikat EU-a o zdravlju životinja

Certifikat EU-a o zdravlju životinja druga je vrsta isprave s podacima o vašem kućnom ljubimcu (ime, zdravstveno stanje, povijest cijepljenja protiv bjesnoće) te se temelji na standardnom obrascu EU-a.

Ako putujete iz zemlje ili područja izvan EU-a, vaš kućni ljubimac mora imati certifikat EU-a o zdravlju životinja koji je u zemlji polaska potvrdio službeni državni veterinar najviše 10 dana prije nego što vaš kućni ljubimac stigne u EU. Taj certifikat vrijedi za putovanja među zemljama EU-a četiri mjeseca od datuma te potvrde ili do isteka valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće.

Uz certifikat trebate imati i ispunjenu pisanu izjavu da s kućnim ljubimcem putujete iz razloga koji nisu komercijalne prirode. Ta izjava potrebna je i ako vaš kućni ljubimac putuje s osobom koju ste za to ovlastili. U tom slučaju svojeg kućnog ljubimca morate preuzeti u roku od pet dana od vašeg putovanja.

Kućni ljubimci koji putuju bez vlasnika

Kućni ljubimci u pravilu moraju putovati sa svojim vlasnikom. Možete i dati pisano dopuštenje drugoj osobi da putuje s vašim kućnim ljubimcem umjesto vas (to pisano dopuštenje opisano je prethodno). Međutim, svojeg kućnog ljubimca morate preuzeti u roku od pet dana od njegova putovanja.

Ako vaš kućni ljubimac putuje bez pratnje, morat ćete se pridržavati pravila o zdravlju životinja koja se primjenjuju na uvoz pasa, mačaka ili tvorova u EU ili trgovinu njima.

Putovanje s više od pet kućnih ljubimaca

Možete putovati s najviše pet kućnih ljubimaca, a ako putujete s njih više od pet (pasa, mačaka ili tvorova), morate moći predočiti dokaz:

  • da sudjeluju u natjecanju, izložbi ili sportskom događanju (npr. potvrda o prijavi za takvo događanje) i
  • da su stariji od šest mjeseci.

Napomena!

Ako putujete s više od pet kućnih ljubimaca (pasa, mačaka ili tvorova) koji ne ispunjavaju te uvjete, na vaše kućne ljubimce primjenjuju se pravila o zdravlju životinja koja se primjenjuju na komercijalni uvoz životinja u EU.

https://paw-paw.net/wp-content/uploads/2021/03/paw-paw-logo-vert-01-2.png
Sjedište
Ferde Livadića 37, Zagreb, Croatia
+385 91 5564 406
Pon - Pet: 9:00h - 17:00h
E-mail